Disclaimer

Het gebruik maken van en toegang verschaffen tot de website van Osupport betekent dat u als gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt en daarmee instemt.

Informatie op deze website
Ondanks alle inspanningen van Osupport om de informatie op deze website actueel, juist en volledig te houden, kan Osupport niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen van eventuele onjuistheid, onvolledigheid of niet actueel zijn van de gegevens op deze website.
Aan de gegevens van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Functioneren van deze website
Osupport kan niet een foutloze of ononderbroken werking van deze website garanderen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige geleden directe of indirecte schade als gevolg van storingen bij en/of vertragingen in het verstrekken van informatie door Osupport aan u of door u aan Osupport middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Uitsluiten van aansprakelijkheid
Osupport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van de toegang of het gebruik van deze website,evenals het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Osupport of aan u wordt gezonden, en daarnaast ook niet het verlies van gegevens, downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld en aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site en de op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Osupport. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor persoonlijk gebruik is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te kopiëren, gedeeltelijk of geheel te verveelvoudigen en/ of openbaar te maken zonder eerst de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Osupport te vragen.

Verwijzingen
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de
gebruiker. Osupport aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar door middel van een hyperlink of op enige andere wijze wordt verwezen. Daarnaast behoudt Osupport  zich het recht voor om iedere link van haar website te verwijderen.

Privacyverklaring
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft Osupport een aantal persoonlijke gegevens van u nodig. Op deze manier kunnen wij onze relaties ordenen en u de service bieden die u van ons verwacht. Osupport respecteert uw privacy en houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de AVG stelt. Gegevens die wij verkrijgen via formulieren zullen niet aan organisaties buiten Osupport verstrekt, verkocht of openbaar gemaakt worden.

Communicatie 
Ons bedrijf kan periodiek mailings uitsturen of u telefonisch dan wel per e-mail benaderen met betrekking tot informatie over onze diensten. Indien u dergelijke communicatie niet wenst, kunt u contact opnemen met ons. 

Wijzigingen
Osupport behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging bij haar gebruikers te doen. 

Toepasselijk recht
Op de inhoud van deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Inloggen

Osupport gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.