Advisering & Detachering

Kenmerkend voor onze medewerkers is, dat zij denken in mogelijkheden. Wij bestaan uit een vast team medewerkers en een netwerk aan Zzp'ers waar wij veel mee samenwerken. Met detachering ontmoet je overal nieuwe mensen en groeit je netwerk. Het leukste netwerk creëer je door met ons samen te werken! De belangrijkste motivatie voor onze medewerkers is om met hun expertise het verschil binnen uw gemeente te maken. Doordat onze medewerkers al hun ervaringen bij diverse gemeenten meenemen, zijn zij in staat om een extra impuls te geven aan de opdracht. Wij selecteren op kwaliteit en competenties, die zowel matchen met ons team als met de vraag van de opdrachtgevers. Door in gesprek te gaan, betrekken wij medewerkers en opdrachtgevers op de meest persoonlijke manier. Zo weten wij wat hen beweegt en deze kennis gebruiken wij om een goede samenwerking te creëren, die een blijvende indruk achter laat. Wij kijken niet alleen naar het CV en functie, maar juist ook naar de persoonlijke klik, drijfveren en competenties.

Advisering

Onze kracht is dat wij dicht bij de uitvoering staan, maar ook de vertaling kunnen maken naar strategisch niveau. Wij adviseren over de onderwerpen Ondermijning en Veiligheid en zijn zowel gericht op veiligheid als op handhaving. Denk hierbij aan het versterken van de informatiepositie, het opstellen van ondermijningsweergave, analyseren bedrijventerreinen, opzetten en coördineren van wijkacties. Tevens hebben wij ervaring met het begeleiden van teams naar een verzelfstandiging, het door ontwikkelen van de integrale aanpak en samenwerking met interne en externe partners, het door ontwikkelen van thema’s op het gebied van integrale veiligheid, wijkaanpak en openbare orde problematiek. 

De ideale handhavingsdienst
Versterken informatiepositie 
Opstellen ondermijningsweergave
Analyse bedrijventerreinen
Opzetten en coördineren wijkacties

Detachering 

Wij zorgen voor specialisten die direct zelfstandig aan de slag kunnen bij diverse opdrachtgevers en in staat zijn direct onderdeel uit te maken van de desbetreffende afdeling. 

Ruimte 

Ruimte en omgeving zijn continue in ontwikkeling. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving en het streven naar maatschappelijke doelen. Hiervoor worden ruimtelijk beleid en plannen opgesteld en uitgevoerd, worden omgevingsvergunningen verleend en is er toezicht op de omgeving. Onze adviseurs op het gebied van Ruimte werken op een integrale en samenhangende wijze voor de gemeentelijke overheid en helpen met het realiseren van gemeentelijke ambities. Het is noodzakelijk om flexibel in te spelen op nieuwe taken, waarbij gemeenten meer samenwerken en burgers en bedrijven meer ruimte krijgen om te participeren. 
Onze medewerkers zijn zijn innovatief, uitnodigend, denken in mogelijkheden en stellen zich open op. 

Ons team bestaat uit:
Planologen
Beleidsmedewerkers/ beleidsadviseurs RO
Beleidsmedewerker Omgevingswet
Omgevingsmanager
Casemanager Wabo
Juridisch adviseur APV en Bijzondere wetten
Interim manager VTH

Veiligheid

Samen met de gemeente voeren wij de regie op de openbare orde en veiligheid. Wij zetten ons in op verschillende onderwerpen van het integrale veiligheidsplan.
Onze adviseurs zorgen voor een goede afstemming tussen verschillende partijen (in- en extern) en hebben ervaring met het voeren van regie. Omdat wij van buiten naar binnen werken, staan we dicht bij de uitvoering en kunnen we zo ook de vertaling maken naar strategisch niveau. Wij hebben ervaring met zowel een signalerende als een adviserende rol. Wij zijn sterk in integrale samenwerkingsverbanden en het adviseren van burgemeesters, portefeuillehouders en gemeentesecretarissen. 
Tevens hebben wij professionals die zorgen dat de maatregelen beleidsmatig worden geïmplementeerd.
Onze medewerkers kunnen worden ingezet op basis van detachering. Tevens hebben onze professionals ervaring om hun kennis en expertise te bundelen en deze in te zetten voor diverse adviesopdrachten.
Thema's waar wij sterk in zijn: handhaving, ondermijning, zorg en veiligheid, jeugdaanpak, persoonsgerichte aanpak.

Ons team bestaat uit:
Interim directeur Openbare Orde en Veiligheid
Strategisch adviseurs Zorg en Veiligheid
Procesregisseurs 
Regisseurs Handhaving
Beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid
Analist Ondermijning
Adviseur Veiligheid en Ondermijning

Inloggen

Osupport gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.