De dag van ...

Onze RO adviseur Jan

Het is maandagochtend. Na een frisse ochtendwandeling start je thuis je laptop op en kijk je of er dringende mails zijn binnengekomen afgelopen weekend waar direct iets mee moet gebeuren. Om 9:00 uur heb je met collega's een bijpraat moment vanwege het afgelopen voetbalweekend. Vervolgens kijk je in de agenda wat er vandaag allemaal op de planning staat. Om 10 uur word je verwacht in het portefeuillehoudersoverleg om met de wethouder te praten over de stand van zaken van een woningbouwproject.  Er ontstaat discussie over hoe parkeren geregeld zou moeten worden, omdat de initiatiefnemer het niet eens is met de vastgestelde parkeernorm. Ook is de initiatiefnemer het er niet mee eens dat een bodemonderzoek uitgevoerd moet worden. Er wordt met de wethouder afgesproken dat jij daarom een overleg agendeert met de verschillende betrokkenen van het project (Wonen, Verkeer en Milieu), inclusief wethouder. Na het overleg met de wethouder plan je gelijk wat in voor het woningbouwproject. Inmiddels is er weer anderhalf uur verstreken en zie je dat je na de lunch om 13:00 uur een projectoverleg hebt over de realisatie van een nieuwe basisschool (brede school). Gelukkig kan voor de lunch nog een en ander worden voorbereid voor dat overleg. Tijdens de lunchpauze maak je even een wandeling. Op de agenda van dit overleg staat de stand van zaken met betrekking tot het voorbereiden van een bestemmingsplanprocedure om een nieuw schoolgebouw mogelijk te kunnen maken. Het overleg duurt uiteindelijk een uur en verloopt plezierig. De voorbereidingen lopen volgens plan en het projectteam zit op dezelfde lijn wat betreft de realisatie van het toekomstbeeld voor de brede school. Na het overleg heb je nog voldoende tijd om je te verdiepen in een ruimtelijke advisering, het realiseren van een aanbouw aan de zijkant van een woning. Vanuit Vergunningen wordt de vraag gesteld of meegewerkt kan worden aan de afwijking van het bestemmingsplan. Hiervoor toets je zelf het bouwplan aan het geldende bestemmingsplan op deze locatie. Hierna kan een afweging plaatsvinden of het bouwplan voldoet aan het geldende gemeentelijke beleid voor kleine bouwplannen en of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Verschillende omgevingsaspecten worden hiervoor getoetst. Vanwege het aspect stedenbouw heb je even telefonisch contact met een collega. Aan het eind van de middag wordt je via Teams ingebeld door een collega die dringend je hulp nodig heeft bij plaatsen van een bestemmingsplan op de landelijke voorziening. Je helpt je collega hierbij en sluit met een voldaan gevoel af voor vandaag.

 

Inloggen

Osupport gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.