Ruimte

Ruimte en omgeving zijn continue in ontwikkeling. De ontwikkeling naar een duurzame samenleving en het streven naar maatschappelijke doelen. Hiervoor worden ruimtelijk beleid en plannen opgesteld en uitgevoerd, worden omgevingsvergunningen verleend en is er toezicht op de omgeving. Onze adviseurs op het gebied van Ruimte werken op een integrale en samenhangende wijze voor de gemeentelijke overheid en helpen met het realiseren van gemeentelijke ambities. Het is noodzakelijk om flexibel in te spelen op nieuwe taken, waarbij gemeenten meer samenwerken en burgers en bedrijven meer ruimte krijgen om te participeren. 
Onze medewerkers zijn innovatief, uitnodigend, denken in mogelijkheden en stellen zich open op. 

Ons team bestaat uit:
Planologen
Beleidsmedewerkers/ beleidsadviseurs RO
Beleidsmedewerker Omgevingswet
Omgevingsmanager
Casemanager Wabo
Juridische adviseurd APV en Bijzondere wetten
Interim manager VTH

Inloggen

Osupport gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.